Uncategorized

Šių dienų lengvieji automobillai fajetonas, kabrioletas, sedanas

Pats sudėtingiausias darbas laukdavo dažytoju­lakuotojų: jie karietos kėbulą išdailindavo kaip bran­genybių dėžutę. Ir ne vien dėl grožio. Dažai ir lakas turėjo apsaugoti medines ir metalines karie…

Šaltinis: Šių dienų lengvieji automobillai fajetonas, kabrioletas, sedanas

Valymo įrenginių kainos www.valymo-irenginiai.lt

Valymo įrenginių kainos (su PVM, atvežimas į vietą neįskaičiuotas):

NV-a-1 ( 0,8m3; 4-5 asmenų šeimai ) –     4300 Lt

NV-a-2 ( 1,4m3; 8 asmenų šeimai ) –        5700 Lt

NV-a-3 ( 2,52m3; 14 asmenų ) –               9500 Lt

NV-m-1 ( 0,8m3; 4-5 asmenų šeimai ) –   4600 Lt (su sausinimo maišais)

Kas įeina į valymo įrenginio komplektacijos kainą:

 

χ Koplektuojama
– Nekomplektuojama
χ** Įsigyjama už papildomą kainą
* Jei įrenginio įgilinimas nuo žemės paviršiaus yra daugiau nei 1,2 m. papildomai komplektuojamas tarpinis
žiedas, jeigu jis numatytas pirkimo dokumente.

PASTABA: galutinė nuotekų valymo įrenginio kaina gali būti koreguojama.

Nuotekų įrengimas www.valymo-irenginiai.lt

Pradedant individualų nuotekų įrengimą privaloma laikytis atstumų, kurie turi atitikti Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ (2 priedas) reikalavimus. Vietos pasiruošimui būtina patikrinkti, kokio diametro yra kanalizacijos vamzdis taip pat reikia nepamiršti nuolydžio, kuris turi būti išlaikytas vienam tiesiniam metrui 2-2,5 cm. Taigi ruošiantis žemės darbams išvalykite aikštelę kur bus montuojamas įrenginys. Nuotekų įrengimui, žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis STR 1.07.02:2005, statinio techniniu ir darbo projektu ir bendrosiomis statybos montavimo normomis. Paruošiama aikštelė iki projekte nurodytos altitudės, gruntas sutankinamas. Iškasama duobė, kuri atitinka įrenginio išmatavimus. Kasti baigiama likus 20-30 cm iki numatyto gylio. Toliau kasama rankiniu būdu, t.y. kastuvu. Prieš įleidžiant įrenginį į duobę, būtina patikrinti ar atitinka nuotekų padavimo vamzdžio gylis ir valymo įrenginio atitekėjimo movos aukštis, bei valymo įrenginio atitekėjimo ir ištekėjimo vamzdžių kampai.

Nuotekų įrengime, svarbus momentas yra viršutinė dalis, t.y. esantis nuotekų persipilimo slenkstis turi būti horizontalus. Jai ši dalis nebus horizontali, įrenginys neatliks pilnai savo funkcijų. Tam, kad taip neatsitikų montavimo pradžioje užpilama vandeniu viršutinėje dalyje esantį apskritiminį lataką (kurio vidinė šoninė sienelė ir yra persipylimo slenkstis) ir pagal šio vandens paviršiaus padėtį persipylimo slenksčio atžvilgiu, pakoreguojama viso valymo įrenginio padėtis gulsčiuko pagalba. Tam, kad užpildant lataką vandeniu jis neišbėgtų, reikalinga laikinai užaklinti išbėgimo movą.

Kitame etape vyksta įrenginio užpilimas. Užpilimas vyksta palaipsniui iš anksto atvežtu smėliu, kuris pilamas 20-30 cm storio sluoksniais ir sutankininamas vibro plokšte. Jai smėlis yra sausas, tankinant jį reikia drėkinti vandeniu. Nuotekų įrengimo metu (užpilimo), pilant smėlį į duobę aplink įrenginį, tuo pačiu metu į patį įrenginį palaipsniui pilamas  ir vanduo. Tai atliekama taip: pilama 20-30 cm smėlio į duobę aplink įrenginį ir tuo pačiu metu į įrenginį pilama 20-30 cm vandens. Taip kartojama ir toliau, pilant po 20-30 cm žemės aplink įrenginį ir po 20-30 cm vandens į patį įrenginį. Įrenginio korpusas užpilamas smėliu iki įtekėjimo ir ištekėjimo vamzdžių, kurie po to sujungiami su įtekėjimo ir ištekėjimo  vamzdžiais. Užpylus įrenginį smėliu iki viršutinės įrenginio dalies, uždėkite dangtį tam, kad toliau vykdant užkasimo darbus, pilamas smėlis nepatektų į valymo įrenginio vidinę dalį. Jei įrenginio įgilinimas yra daugiau negu 1,2 m, reikalinga papildomai uždėti paaukštinimo žiedą (į komplektaciją įeina tik esant poreikiui). Jis užmaunamas be jokių papildomų tvirtinimų, užsandarinamas naudojant silikoną. Pabaigoje užpilame visą įrenginį gruntu iki numatytos žymos. http://www.valymo-irenginiai.lt

Nuotekų valymo įrenginiai (www.valymo-irenginiai.lt)

Nuotekų valymo įrenginys naudojamas kaip požeminis įrenginys. Pagrindiniai įrenginių parinkimo kriterijai yra didžiausias skaičiuotinas valandinis debitas ir apkrova organiniais teršalais. Nuotekų valymo įrenginio pranašumai: aukštas išvalymo laipsnis, nėra vidinių judančių dalių, stiklaplasčio konstrukcija lengva ir patvari, neskleidžia kvapo ir dirba tyliai, nereikalinga papildoma filtracinė įranga, išvalytas vanduo skaidrus ir bekvapis, nesudėtingas montavimas. NV nuotekų valymo įrenginiai yra skirti buitinių arba joms artimų nuotekų iš virtuvės, vonios, tualetų, bei kitų panašios paskirties patalpų, valymui. Į nuotekų valymo įrenginį negali patekti:

  • paviršinės nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.);
  • nuotekos iš garažų ir kitų, nebuitinės paskirties patalpų;
  • vanduo iš baseinų ar kitokių, didesnių už 1m³ talpyklų;
  • cheminės medžiagos, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.);
  • vanduo po vandens minkštinimo/nugeležinimo filtrų regeneracijos;
  • buityje naudojamas chemines priemones (skalbimo priemones, baliklius, minkštiklius, nuriebinimo priemones) naudoti pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas.

Nuotekų valymo įrenginiai klasifikauojami pagal dumblo šalinimo būdą:

a – kai perteklinis dumblas išsiurbiamas asenizacinės mašinos pagalba

1. Korpusas
2. Apžiūros dangtis
3. Bioįkrova
4. Difuzorius
5. Įtekėjimo vamzdis
6. Ištekėjimo vamzdis
7. Oro tiekimo vamzdis
8. Orapūtė
9. Paaukštinimo žiedas
10. Dėžutė orapūtei

m – kai perteklinis dumblas šalinamas į sausinimo maišus

1. Korpusas
2. Apžiūros dangtis
3. Bioįkrova
4. Difuzorius
5. Įtekėjimo vamzdis
6. Ištekėjimo vamzdis
7. Oro tiekimo vamzdis
8. Orapūtė
9. Erliftas
10. Dumblo maišas
11. Paaukštinimo žiedas
12. Dėžutė orapūtei

t – kai perteklinis dumblas šalinamas į dumblo tankintuvą

I. Biologinio valymo įrenginys
II. Dumblo tankintuvas (DT)

1. Nudumblėjusio  vandens kaupimo kamera
2. Aeracinė kamera
3. Bioįkrova
4. Difuzorius
5. Antrinis sėsdintuvas
6. Išplūdų atmušėjas
7. Ištekančio vandens srauto reguliatorius
8. Erliftas
9. Dumblo kamera
10. Apžiūros dangtis
11. Apžiūros dangtis
12. Orapūtė

Nuotekų valymas

Kiekvienas, kuris statosi namą turi spręsti nuotekų valymą, bei jo nuvedimą iš gyvenamojo būsto. Daugelis statytojų patys renkasi nuotekų valymo sistemą, nes nėra galimybės nuvesti į miesto kanalizacijos tinklus.
Planuojant įsirengti individualią nuotekų valymo sistemą, reikia pradėti nuo vietos įvertinimo, kur bus išleidžiamos buitinės nuotekos.
Kai šalia namo yra melioracijos griovys, ežeras ar upelis,  geriausia rinktis vietinius biologinio valymo įrenginius, kurie privalo išvalyti iki Lietuvoje nustatytų aplinkosauginių normatyvų. Kitu atveju, kai nėra šalia vandens telkinio, tenka rinktis:

  • po valymo įrenginių buitinės nuotekos infiltruojamos į filtracijai palankų gruntą (filtracijos šulinys);
  • arba įsirengiant papildomai nuotekų kaupimo rezervuarą.

Kalbant apie “Traidenis” NV tipo buitinių nuotekų įrenginius, kurie dažniausiai taikomi individualiųjų gyvenamųjų namų buitinėms nuotekoms valyti. “Traidenis” šiuos įrenginius gamina nuo 1996 m., kurie parduodami Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Rusijoje, Baltarusijoje ir kitose šalyse.
NV tipo nuotekų valymo įrenginys sudarytas iš dviejų kamerų, kurios yra vienoje talpoje. Kai nuotekos įteka į įrenginį, jos patenka į vidinę kamerą, kur maišosi su aktyviuoju dumblu. Taip pat reikalingas oras ( būtinas aktyvaus dumblo gyvybės ir valomų nuotekų vidinės recirkuliacijos palaikymui), kuris tiekiamas orapūtės pagalba. Biologinis valymas paremtas mikroorganizmų veikla ir valomas aktyviuoju dumblu. Laisvoje būsenoje vyksta  organinių teršalų skaidymas su fiksuotais mikroorganizmais, prisitvirtinusiais ant bioįkrovos.
Organinių medžiagų skaidymas ir aktyvaus dumblo susidarymas vyksta aeracinėje zonoje. Aktyvus dumblas iš aeracinės kameros patenka į išorinę kamerą (antrinį nusodintuvą), kur dumblas dėl gravitacijos jėgų atsiskiria ir leidžiasi žemyn į apatinę įrenginio dalį, o atsiskyręs valytas vanduo kyla aukštyn ir išteka. Taip mus galite rasti http://www.valymo-irenginiai.lt